PLEIN2 STATIONSPLEIN 2 5281 GH BOXTEL +31(0)411 672237 INFO@PLEIN2.EU

Privacyprotocol Plein2 / Auberge van Boxtel / VOF Roxy’s

Plein2 respecteert de privacy van haar gasten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Plein2 doet er alles aan jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te waarborgen. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Plein2 altijd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer je de website www.plein2.nl bezoekt of op een andere manier met Plein2 in contact treedt. Plein2 adviseert je daarom deze privacyverklaring aandachtig door te nemen. In het geval van vragen dan wel opmerkingen kun je altijd contact opnemen met ons.

Telefonisch: 0411-6372237
Per email: info@plein2.eu

 

Doeleinden voor verwerking 

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden. De verschillende doeleinden zijn de volgende: 

Nieuwsbrief
Via de website van Plein2 kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Ook kunt u zich hier afmelden.

Wij verwerken daarvoor uw e-mailadres. 

Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt Plein2 gebruik van Mailchimp. Mailchimp heeft haar systemen goed beveiligd en gaat vertrouwelijk om met je gegevens. Mailchimp is gevestigd in de US.

Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met MailChimp afgesloten.

Financiële administratie
Plein2 is wettelijk verplicht om wanneer zij u een factuur stuurt deze factuur te bewaren. Ten behoeve van het opstellen de factuur worden uw naam, adresgegevens, e- mailadres en telefoonnummer verwerkt. 

Inzage
Plein2 biedt je het recht op toegang tot en, waar van toepassing, het aanpassen van je persoonlijke gegevens. Op verzoeken om het inzien, corrigeren, completeren of verwijderen van persoonlijke gegevens zal door Plein2 binnen een redelijke tijd en na verificatie van je identiteit worden gereageerd.

Contact
Wanneer u wilt dat Plein2 contact met u opneemt, kunt u ons telefoneren, mailen, Whatsapp, Facebook (Messenger), Twitter, Instagram, Snapchat. Door contact met ons op te nemen verwerken wij uw naam, personalia en uw e-mailadres. 

Sollicitaties
Wanneer u solliciteert bij Plein2 op een vacature of wanneer u een open sollicitatie stuurt, verwerken wij in het kader van de sollicitatieprocedure uw naam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Mocht u zelf in uw c.v. nog nadere persoonsgegevens vermelden, dan worden deze eveneens verwerkt. 

Veiligheid en bewaking door middel van camerabeelden
In en om het restaurant van Plein2 wordt gebruik gemaakt van camerabewaking ten behoeve van de veiligheid en bewaking van personen en goederen. Het kan voorkomen dat u voorkomt op deze beelden en dat om die reden dus de camerabeelden als persoonsgegevens worden verwerkt. 

Persoonsgegevens delen met derden 

Plein2 verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden en zal deze te nimmer delen met anderen.

Beveiliging 

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwd en nemen passende, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens.

Wijzigen privacyverklaring

Plein2 behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Plein2 adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Plein2 wijzigingen aanbrengt, zullen deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website en/of via rechtstreekse berichtgeving.

Plein2 / Auberge van Boxtel / VOF Roxy's
Stationsplein 2
5281 GH  Boxtel
Netherlands
Tel: +31-411-672237
E-mail: info@plein2.eu